hipicavilaformiexamens

 
EXÀMENS GALOPS

 

Els GALOPS és un programa de titulacions oficials de genets, atorgat per la R.F.H.E. Aquest programa està estructurat en 9 nivells i relaciona els diferents nivells formatius amb els nivells propis que s’han d’acreditar per participar en la competició hípica de la disciplina elegida.

Els exàmens de Galops consten d’una part teòrica i una part pràctica. La prova teòrica s’avalua a partir del contingut dels llibres de «Galops». La prova pràctica està formada per dues parts: la primera està centrada en el maneig del cavall i manteniment de les quadres i la segona és la tècnica d’equitació en pista.

En el Centre EqüestreVilaformiu preparem pels exàmens de galops i realitzem els exàmens en el mateix centre. Les dates dels exàmens es concreten en funció del número dels alumnes que hi ha interessats.

 

 

Descarrega la normativa dels examens Galops: Examens galops.