hipicavilaformiugrups

 
GRUPS I ESCOLES

 

En el Centre Eqüestre Vilaformiu fem activitats educatives per a grups o escoles que ho sol·licitin. Aquestes activitats consiteixen en un apropament pedagògic al món del cavall.

La sessió consisteix en un circuit format per diferents activitats a cavall, on els alumnes descobriran diferents aspectes d’aquests èquids d’una forma amena i divertida.

 

 
El preu a partir de 16€/pers. (Sol·licitar Pressupost)
La durada de les activitats pot ser d’entre 2 i 3 hores.
Els grups han d’estar formats per un mínim de 15 persones i un màxim de 90.